Voorwaarden Haarlemmermeer

Algemeen

NMCX coördineert en verzorgt NDE lessen en projecten voor het basisonderwijs in Haarlemmermeer. Voor het aanbod van leskisten is NMCX een samenwerking aangegaan met de regio Amstelland Meerlanden. De jaarlijkse inschrijvingen voor de lessen lopen via nmedichtbij.nl. Voor alle overige vragen met betrekking tot natuur- en duurzaamheidseducatie kun je contact opnemen met de PO coördinator Haarlemmermeer van NMCX, Ingrid Sjerps, via ingrid.sjerps@nmcx.nl. Voor tussentijdse projecten kun je ook de website van NMCX bekijken. Op de Groene Kapstok vind je inspiratie met betrekking tot het verduurzamen van de schoolomgeving en de lesinhoud.

Heb je vragen naar aanleiding van het ondersteuningspakket voor het Basisonderwijs, neem dan contact op met NMCX via info@nmcx.nl of 023 555 34 37. Vragen over de voorwaarden waar het leskisten en BSO-materiaal betreft, worden doorverwezen naar NME Amstelveen.

Reserveringskosten

Als je lesmaterialen, lessen of BSO-lesmateriaal reserveert, ben je reserveringskosten verschuldigd. De actuele reserveringskosten kun je terugvinden bij de items.

Annulering

Als je school binnen de inschrijvingstermijn een leskist of BSO-lesmateriaal annuleert, ben je geen reserveringskosten verschuldigd. Doe je dit ná de inschrijvingstermijn, dan zien wij ons helaas genoodzaakt je reserveringskosten in rekening te brengen.

Als school of BSO kun je zelf je bestelling annuleren in de periode van digitale inschrijving. Je gaat daarvoor op onze website naar het NME-aanbod en klikt op de link ‘Toon bestelhistorie van mijn school/BSO’. Als je vervolgens inlogt, krijg je een overzicht van de door je school of BSO gereserveerde producten. Door op het potloodje aan het eind van de betreffende regel te klikken, kom je bij de optie om de reservering te verwijderen.

Verhindering

Het is de afgelopen jaren enkele malen voorgekomen dat klassen zonder bericht niet op de lessen kwamen. Dit is erg jammer: het NMCX heeft dan onnodig tijd gestoken in de voorbereiding van de les. Bovendien hadden andere scholen, waarvoor nu misschien geen plek beschikbaar was, in deze onbenutte tijd een les kunnen volgen. Wij verzoeken je daarom ruim van te voren te annuleren.

Zorg voor materiaal

Leskisten/BSO-materialen moeten compleet en schoon teruggegeven worden. Indien onderdelen ontbreken of wanneer de leskist/BSO-materialen te vies is om direct aan een andere school uit te lenen, worden kosten voor herstel en/of schoonmaak in rekening gebracht. Ook worden administratiekosten in rekening gebracht. Wij raden je daarom aan het volgende in acht te nemen:

• Controleer de leskist binnen een week na aflevering op reinheid en volledigheid. Geef gebreken aan de leskist zo snel mogelijk door aan NME Amstelveen door een e-mail sturen naar nme@amstelveen.nl  In je bericht beschrijf je zo nauwkeurig  mogelijk wat er aan de hand is en wij zullen je zo snel mogelijk helpen.

• Controleer de leskist opnieuw voordat deze door de NME-leskistbode wordt opgehaald. Gebruik hiervoor de inventarislijst die aan de binnenzijde van de leskist is bevestigd.