Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel hecht naast goed onderwijs ook veel waarde aan de bescherming van de natuur. Samen met de andere regiogemeenten maakt Ouder-Amstel gebruik van de professionele diensten van NME Amstelveen. Zo kunnen de scholen speciale leskisten en lessen bestellen. Een bezoek aan Speelboerderij Elsenhove van de gemeente Amstelveen of meedoen aan een bosuitje in het Diemer Bos hoort daar natuurlijk ook bij. In Ouder-Amstel is een aantal natuur- en milieuverenigingen en -organisaties actief.


Coöperatieve vereniging De Windvogel

Coöperatieve vereniging De Windvogel is een vereniging ter bevordering van duurzame energie.

Energie coöperatie Ouder-Amstel energie

Ouder-Amstel energie is een lokale energiecoöperatie met als doel lokaal duurzame energie op te wekken. Door lid te worden kun je deelnemen aan energieprojecten en kun je meepraten over duurzame initiatieven.


Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland beheert recreatiegebieden langs de Amstel, bij Ouder-Amstel en Diemen.


Stichting Beschermers Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland  draagt bij aan het vitaal houden van Amstelland.


IVN-Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep van het IVN geeft voorlichting over vogels en zet zich in voor de bescherming van (weide)vogels. E: vwg.ivn-amstelveen@planet.nl