Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel hecht naast goed onderwijs ook veel waarde aan de bescherming van de natuur. Samen met de andere regiogemeenten maakt Ouder-Amstel gebruik van de professionele diensten van NME Amstelveen. Zo kunnen de scholen speciale leskisten en lessen bestellen. Een bezoek aan speelboerderij Elsenhove van de gemeente Amstelveen hoort daar natuurlijk ook bij. Om de leerkrachten bij het geven van natuur- en milieuonderwijs te ondersteunen, zijn er zelfs ouders opgeleid tot Natuurouder. Zij helpen bij leuke projecten op school, maar vooral ook bij lesactiviteiten buiten. In Ouder-Amstel zijn een aantal natuur- en milieuverenigingen en -organisaties actief.


Agrarische Natuurvereniging De Amstel

Agrarische Natuurvereniging De Amstel ondersteunt agrariërs bij het natuurlijk(er) beheren van weilanden. Ook geeft de vereniging in het voorjaar rondleidingen met paard en wagen.


Coöperatieve vereniging De Windvogel

Coöperatieve vereniging De Windvogel is een vereniging ter bevordering van duurzame energie.


Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland beheert recreatiegebieden langs de Amstel, bij Ouder-Amstel en Diemen.


Stichting Beschermers Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland  draagt bij aan het vitaal houden van Amstelland.


IVN-Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep van het IVN geeft voorlichting over vogels en zet zich in voor de bescherming van (weide)vogels. E: vwg.ivn-amstelveen@planet.nl