Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft een stevige duurzaamheidsambitie. Het uitgangspunt is om iedereen in Haarlemmermeer te mobiliseren omdat duurzaamheid loont. Voor het milieu, maar ook zeker voor de portemonnee. NMCX Centrum voor Duurzaamheid is een onafhankelijke stichting in Haarlemmermeer die zich daar voor inzet. NMCX werkt aan het verduurzamen van de dagelijkse woon- werk- leer- en leefomgeving in de ruime regio rond Haarlemmermeer. En is er voor zowel bewoners, bedrijven als het onderwijs. Bij NMCX kan iedereen terecht voor vragen en advies over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Op de website van NMCX Centrum voor Duurzaamheid vind je alle initiatieven. Kijk voor een aantal lokale groene initiatieven in Haarlemmermeer hieronder.


De Heimanshof

Vereniging Vriendenkring van De Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.

De Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1-7 is een wildeplantentuin (heemtuin) van circa 2 ha, waarin zo’n 1000 verschillende soorten planten en bomen te vinden zijn met de daarbij behorende insecten, planten en vogels. Er zijn zo’n 30 verschillende landschappen zoals bos, duin, mergelheuvel, boomgaard, weide, akker en kruidentuin. Ook zijn er kassen met mediterrane, tropische en woestijnplanten en aquaria met vissen die in de Haarlemmermeer leven, en worden meerdere bijenvolken verzorgd door de imker. Heimanshof organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor jong en oud. De tuin is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en van medio april tot 1 oktober is de tuin ook in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur.


Groei & Bloei, afdeling Haarlemmermeer

Groei & Bloei, afdeling Haarlemmermeer is een actieve tuinvereniging met circa 400 leden. Elk jaar worden van september tot juli een reeks activiteiten georganiseerd, zoals excursies naar tuinen en kwekerijen lezingen, workshops, een open tuindag en een busreis.


IVN Zuid-Kennemerland, werkgroep Haarlemmermeer

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Haarlemmermeer valt onder de afdeling Zuid-Kennemerland. Om bewoners van Haarlemmermeer directer te kunnen benaderen en meer te laten zien van eigen natuurlijke leefomgeving is in 2010 de subafdeling Haarlemmermeer gestart.


Jeugdland

Basisscholen zijn van harte welkom op Jeugdland! Binnen de reguliere schooltijden, op woensdag- en vrijdagochtend, biedt Jeugdland educatieve activiteiten aan. Hierbij genieten de groepen drie uur lang, van 09.00 tot 12.00 uur, van privégebruik van het terrein en bijbehorende clubgebouw.


Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland beheert natuurgebieden en cultuurhistorische buitenplaatsen in Noord-Holland. Veel van deze gebieden zijn te bezoeken. In Haarlemmermeer beheren zij de Oude eendenkooi in Vijfhuizen. Deze kan alleen bezocht worden tijdens speciale excursies.


NMCX

Het NMCX Centrum voor Duurzaamheid is een onafhankelijk centrum dat activiteiten op het gebied van Circulair & afval, Energie & mobiliteit, Groen & biodiversiteit, Voedsel & voeding en Water & klimaatadaptatie initieert, regisseert en/of organiseert voor bewoners, scholen, bedrijven en organisaties. Verder kan iedereen er terecht met vragen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord.


Platform Groen Haarlemmermeer

NMCX heeft het Platform Groen Haarlemmermeer begin 2015 opgericht. Het platform is een mogelijkheid voor groene actieve partijen uit Haarlemmermeer om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren en samen te werken. Wie dat wil kan bij elkaars activiteiten aanhaken of samen plannen smeden en concretiseren. Circa 2 keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd door NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Platform Groen Haarlemmermeer heeft een eigen Facebookpagina waar activiteiten worden gepost, maar waar ook Groene wetenswaardigheden van Haarlemmermeer de revue passeren.


Stichting MEERgroen

Bij MEERGroen kunnen elke dag jaarrond door (groepen) vrijwilligers ingeschreven worden op talloze projecten. Alle projecten kunnen alleen of in combinatie gekozen worden voor een dag of een of meer dagdelen per week.


SuperSchoon Haarlemmermeer

NMCX Centrum voor Duurzaamheid is samen met de gemeente Haarlemmermeer de community SuperSchoon gestart om meer zichtbaarheid te creëren rondom initiatieven op het gebied van schoonhouden. Veel bewoners van de gemeente houden zich bezig met het schoonhouden van de buurt en kunnen elkaar via de community inspireren. SuperSchoon ondersteunt schoonmaakacties en zet ze daarnaast in het zonnetje. Kijk ook eens op de Facebookpagina.


Wereld Natuur Fonds, regioteam Meer & Bollenstreek

Van jong tot oud en van meedenkend tot meedoen is de wens: de aarde met alle verbazingwekkende natuur doorgeven aan hen die na ons komen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF), regioteam Meer & Bollenstreek zoekt daarvoor de dialoog en niet de confrontatie.


Haarlemmermeer Waterproof

Haarlemmermeer Waterproof is een initiatief van NMCX Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer, maar is van ons allemaal. Samen hebben we een doel: Haarlemmermeer bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hevige regenval én het gratis regenwater beter benutten. Iedereen kan hieraan bijdragen. Kijk voor tips en maatregelen op haarlemmermeerwaterproof.nl.