Uithoorn

De gemeente Uithoorn ligt aan de Amstel, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Amsterdam en grenst aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Uithoorn kent twee kanten. Aan de ene kant is het een tuinstedelijke, economische gemeente gericht op de bloemenveiling, Schiphol en Amsterdam. Aan de andere kant is Uithoorn een dorpse, landelijke gemeente gericht op de bovenlanden van de Amstel en het Groene Hart. De gemeente Uithoorn bestaat uit de plaatsen Uithoorn en De Kwakel en kent vele natuurgebieden. Natuurlijk kan natuur- en milieueducatie (NME) niet ontbreken in zo’n landelijke gemeente. Samen met de andere regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel maakt Uithoorn gebruik van de professionele diensten van NME Amstelveen, in het bijzonder voor de NME-leskisten en -materialen die aan het basisonderwijs en de Buitenschoolse Opvang (BSO) worden aangeboden. In Uithoorn zijn een aantal natuur- en milieuverenigingen en -organisaties actief.


Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland beheert recreatiegebieden langs de Amstel, bij Ouder-Amstel en Diemen.


Groengroep Uithoorn

Groengroep Uithoorn  zet zich in voor het groen in Uithoorn. E: info@groengroepuithoorn.nl


Knotgroep Uithoorn

Knotgroep Uithoorn zet zich in voor de knotwilg in Uithoorn.

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging zet zich in voor het beheer van de natuur. Je kunt deze organisatie bereiken via E: mhwezel@kabelfoon.nl


Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland  beheert natuurgebieden en cultuurhistorische buitenplaatsen in Noord-Holland. Veel van deze gebieden zijn te bezoeken.


Werkgroep Tuin Bram de Groote

Werkgroep Tuin Bram de Groote houdt zich bezig met het onderhoud van de siertuin in Engelse landschapsstijl.