Duurzaamheid op jouw school belangrijk? Doe mee aan de enquête.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en maatschappelijke belangstelling, scholieren vragen om actie en steeds meer scholen zijn zelf aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid.

De Tweede Kamer heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat op dit moment de stand van zaken is. Via deze enquête willen we:

  • een beeld krijgen van de aandacht voor duurzaamheid in het primair- en voortgezet onderwijs;
  • in kaart brengen welke behoefte aan ondersteuning er is binnen scholen.

Ga naar
Onderzoek naar duurzaamheid in het primair onderwijs
Onderzoek naar duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Deze enquête is bedoeld voor docenten en schoolleiders. Deze vragenlijst staat open tot en met 5 juni.

Als je de enquête invult maak je bovendien kans op mooie prijzen van Global Exploration:

• Basisscholen: een workshop over de Sustainable Development Goals voor 1 klas, t.w.v. €500,-.
• Middelbare scholen: een Global Duurzaamheidsdag voor 3 klassen, t.w.v. €1200,-.

Alvast dank voor je medewerking aan het onderzoek! Wil je de enquête ook delen met je collega’s?