IVN Groene Schoolpleinenfonds geopend!

Een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 elk jaar €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. Heeft jouw school al een groen schoolplein en wil je hier een impuls aan geven? Stuur dan voor 17 januari 2022 je aanvraag toe. Lees hier de voorwaarden.