Middelbare scholen gezocht voor fijnstofcampagne

Middelbare scholen gezocht voor fijnstofcampagne
Op 7 oktober lanceren GLOBE Nederland en het RIVM een landelijke fijnstofcampagne voor middelbare scholen. Leerlingen gaan de kwaliteit van de buitenlucht meten met microprocessors en gekoppelde sensoren. De data wordt gebruikt door het RIVM voor het verfijnen van luchtkwaliteitsmodellen. Ondertussen doen de leerlingen hun eigen onderzoek en leren over luchtkwaliteit. Wat de leerlingen doen is daarmee nuttig en dat motiveert!

Waarom fijnstof?
Fijnstof wordt onder andere uitgestoten door industrie, landbouw en verkeer. In ons land heeft dit een grote invloed op de gezondheid. Onze levensverwachting is naar schatting door de luchtvervuiling gemiddeld negen maanden korter. Door hier onderzoek naar te doen leer je meer over fijnstof en help je wetenschappers van het RIVM.
Onze lucht kán en móet schoner.

Hoe ziet de campagne eruit?
Gedurende de fijnstofcampagne kunnen middelbare scholen – goedkoop – sensorkits bestellen die ze in de buitenlucht aan de school of aan bijvoorbeeld het huis van een leerling monteren. Via de wifi gaat de data naar het Samen Meten Dataportaal van het RIVM. De meetgegevens zijn volledig openbaar, zodat iedereen de data kan gebruiken om meer te weten te komen over de lokale luchtkwaliteit.
Leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld de lokale overheid helpen om een gedetailleerder beeld te krijgen van waar de luchtvervuilingsproblemen zich bevinden en kunnen meedenken over mogelijke oplossingen.
Er komt ondersteunend lesmateriaal voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, techniek, scheikunde, NLT en O&O.

Schone Lucht Akkoord
Het kabinet met provincies en gemeenten tekenden begin 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA). Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Door deel te nemen aan de fijnstofcampagne dragen leerlingen bij aan het SLA. Zij kunnen bijvoorbeeld hun eigen resultaten delen op landelijke bijeenkomsten die vanuit het SLA georganiseerd worden.

GLOBE 25-jarig jubileum
In 25 jaar is het door NASA opgezette GLOBE Programma uitgegroeid tot een netwerk van 37.000 scholen in 123 landen. Nederland is al vanaf de begindagen betrokken. Bij GLOBE onderzoeken leerlingen natuur en milieu in hun schoolomgeving en dragen zo bij aan meer kennis voor de wetenschap. De fijnstofcampagne wordt gelanceerd tijdens de GLOBE jubileumweek waarin een week lang elke middag een ander GLOBE onderzoeksproject wordt toegelicht in een online workshop. Deze workshops zijn zeer interessant voor scholen die al lid zijn of zich willen oriënteren op deelname aan GLOBE.
Meer info en aanmelden…

Lancering met online workshop
Op 7 oktober van 15:00-16:30 zijn docenten en andere geïnteresseerden van harte welkom tijdens een (gratis) online workshop. Wetenschappers en docenten vertellen hier hoe je de fijnstofcampagne in de klas kunt uitvoeren!