Kabinet bindt strijd aan met plastics in grond en water

Partijen grond en bagger voor het aanleggen van wegen en dijken en het ondieper maken van natuurplassen, mogen vanaf 2019 nog maar miniem kleine hoeveelheden plastics bevatten

In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter, plastic bevattende, grond verwerkt bij de bouw of natuurbeheer. Nu mogen grond en baggerspecie (= slib vermengd met verzwarende stenen en afval), nog maximaal 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal bevatten, waaronder plastics. Vanaf komend jaar dienen er in principe helemaal geen plastics en piepschuim meer in de afgegraven grond of baggerspecie te zitten. Omdat nul procent echter onhaalbaar is in de praktijk, wordt de norm ‘sporadisch‘ gehanteerd.

Einde wegwerpplastics

Al eerder kondigde staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, het einde aan van wegwerpplastic zoals plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes. Ook maakte zij afspraken met het bedrijfsleven over beter hergebruik van niet-natuurlijke materialen. Momenteel wordt, naast wegenbouw en dijkaanleg, bij diepe natuurplassen herbruikbare grond en baggerspecie gebruikt. Het idee is om de steile oevers van die plassen zo flauwer en ondieper te maken, zodat de diversiteit van planten en dieren groeit. Straks is het de bedoeling dat grond en baggerspecie alleen nog zeer zorgvuldig uit de bodem worden gehaald. Als er toch teveel plastics aanwezig zijn, moeten die worden verwijderd. De staatssecretaris benadrukt dat overtreders bestuursrechtelijk en strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.

Plastic afval in zee

Staatssecretaris Van Veldhoven wil samen met haar minister, Cora van Nieuwenhuizen, de plasticsoep in zee aanpakken. Die wordt deels veroorzaakt door plastics die door rivieren worden meegevoerd. ,,Om dat proces tegen te gaan, wordt nu in kaart gebracht waar het zwerfvuil in rivieren vandaan komt, waar het zich ophoopt en hoe we het kunnen opvangen en hergebruiken.“ Voor deze aanpak stelt de minister – verantwoordelijk voor waterkwaliteit – 5 miljoen euro beschikbaar. Consortia kunnen zich straks inschrijven met projecten die op een vernieuwende manier omgaan met het verwijderen, afvoeren en verwerken van plastics uit rivierwater.

Artikel van ad.nl, 7-11-2018