VO fietsexcursie Middelpolder

NME Amstelveen en ANMEC hebben een lespakket “VO Fietsexcursie Middelpolder” samengesteld op basis van de “Fietsroute rond de Amstel”, rond 1990 uitgegeven door Groengebied Amstelland.

Doel lespakket

Het doel van deze fietsexcursie is dat leerlingen inzicht krijgen in de wijze waarop het landschap in West-Nederland tot stand is gekomen. Door het uitvoeren van onderzoek leren ze begrijpen dat het ontstaan van het huidige cultuur-landschap een samenspel is tussen de natuur en de mens die zich in dit gebied door de eeuwen heen een bestaan heeft opgebouwd. Je bepaalt zelf met welke klas je het project uit wilt voeren en wanneer. Je kunt dit project in principe het hele jaar doen, maar voor- en najaar zijn bij uitstek geschikte periodes.

Opzet lespakket

Je begint in de klas met de lesbrief ‘Het ontstaan van Amstelland’. Deze lesbrief biedt je de gelegenheid om van tevoren een of twee lessen te besteden aan fysisch- en sociaal geografische aspecten van de Middelpolder. Ter ondersteuning is er een PowerPointpresentatie beschikbaar. Download de PowerPoint.

Voor de fietstocht (2,5 tot 3 uur als je alle opdrachten laat uitvoeren) door de Middelpolder zijn twee fietsroutes beschikbaar. Als je je tijdig aanmeldt, ontvang je voldoende boekjes voor alle leerlingen en staat het veldwerkmateriaal gereed op speelboerderij Elsenhove op de dag die je hebt aangegeven.

Er zijn twee varianten van de fietsroute:

  1. Voor scholen uit Amstelveen. Deze tocht start bij speelboerderij Elsenhove.
  2. Voor scholen uit Amsterdam. Deze tocht start naar keuze bij het Amstelpark of bij de Kalfjeslaan.

Aanmelden, kosten en veldwerkmateriaal

Op tradionele wijze gestapelde turf

Wil je dit project met jouw leerlingen uitvoeren? Stuur dan een e-mail naar nme@amstelveen.nl Vermeld in de e-mail je naam, adresgegevens van de school, het aantal leerlingen en de beoogde datum waarop je de excursie wilt gaan uitvoeren. Vermeld bij voorkeur ook een reservedatum. Je ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bericht van NME Amstelveen met een bevestiging. De reserveringskosten zijn 50 euro per groep. Hiervoor ontvangt de school een rekening van de gemeente Amstelveen. Nadat de datum voor de excursie is vastgesteld is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren.

Gebruikmaken van speelboerderij Elsenhove?

Op maandag, woensdag en vrijdag kun je, mits niet in gebruik voor een andere activiteit, gratis gebruik maken van het leslokaal van de speelboerderij. Op dinsdag en donderdag is het lokaal in gebruik voor lessen ten behoeve van basisscholen. Bij de aanmelding kan je aangeven of je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Voorwaarde is wel, dat het leslokaal schoon achterlaten wordt. Je dient zelf voor schoonmaakdoekjes te zorgen. Vanzelfsprekend worden de wasgelegenheid van de boerderij en de veldwerkmaterialen door jullie schoon achtergelaten. Er zijn emmers en borstels aanwezig om het materiaal schoon te borstelen. Water kun je uit de sloot halen met de emmers.

Elsenhove heeft als doelgroep vooral kinderen tot circa 10 jaar. Vriendelijk doch beslist vragen wij je om de leerlingen te instrueren met dit gegeven rekening te houden en zich niet onnodig op het terrein van de speelboerderij te begeven.

Meer achtergrondinformatie over het lespakket en Groengebied Amstelland.