Vleermuis informatie

Kaart Amstelveen met vleermuismeldingen

Meldingen die op www.nmedichtbij.nl/vleermuis op hetzelfde adres zijn gedaan krijgen ook op hetzelfde adres een icoon op precies dezelfde locatie. Er komen dus verschillende iconen over elkaar te liggen. De onderliggende iconen zijn dan niet meer te zien op de kaart. Voor de medewerkers van de Vleermuisgroep van IVN Amstelveen zijn echter alle meldingen te zien. Het over elkaar vallen van iconen kan ook plaatsvinden als buren beide een melding doen.

Voortgang vleermuizenproject Amstelveen

Regelmatig komen er meldingen van Amstelveners binnen op nmedichtbij.nl/vleermuis. De melders merken bijvoorbeeld op, dat het aantal vleermuizen ieder jaar verschilt  in aantal en wanneer de eerste vleermuizen zijn te zien. De meeste mensen zien ze kort na zonsondergang, tegen de nog heldere hemel vanuit hun woning of galerij, in de tuin of op de zesde verdieping. Vaak zwieren/fladderen ze heen en weer op zoek naar vliegende insecten. Over hun jachttechniek is heel wat te vertellen. Heel bijzonder is dat verschillende mensen er in geslaagd zijn om een vleermuisverblijfplaats vlak bij hun woning te vinden. Dit biedt de mogelijkheid om ieder jaar bij het uitvliegen het aantal bewoners te tellen! Vaak zijn het kleine kolonies die vele jaren op ongeveer dezelfde plek hun rustplaatsen hebben. Opvallend is dat alle waarnemers met erg veel interesse over deze bijzondere en waardevolle  beestjes hun verslagje schrijven. Je kunt ook zien dat de waarnemingen praktisch door heel de gemeente worden gedaan.

Vleermuizen in Amstelveen?

De vleermuis is het enige zoogdier dat echt kan vliegen. In Europa zijn het allemaal insecteneters. Ze  kunnen  per dag hun eigen gewicht aan insecten eten. Bij de Gewone dwergvleermuis komt dit neer op zo’n 3.000 muggen per nacht. Best nuttig dus. In Amstelveen komen circa 7 soorten voor. Veel is nog onbekend, reden te meer dat we uw hulp vragen om ze in kaart te kunnen brengen. De meest voorkomende is wel de Gewone dwergvleermuis. Die is zo klein dat hij opgevouwen in een lucifersdoosje past. Gelukkig zijn de vleermuizen zoals u weet ook zonder detector waar te nemen vooral tegen een lichte nachtelijke hemel of vlak boven het water vliegend, jagend op insecten. De vleermuiswerkgroep van IVN Amstelveen (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) heeft als taken kennis over de vleermuis over te brengen en het bestaan van onze Amstelveense  vleermuizen te bevorderen. Daaronder valt ook het monitoren van de in de gemeente opgehangen kasten en het organiseren van excursies en lezingen. Zie hiervoor ook www.ivn.nl/amstelveen

Soorten in Amstelveen

In Amstelveen komen waarschijnlijk zeven soorten vleermuizen voor:

  • Gewone dwergvleermuis
  • Ruige dwergvleermuis
  • Laatvlieger
  • Watervleermuis
  • Rossevleermuis
  • Meervleermuis
  • Grootoorvleermuis

Waar blijven de vleermuizen overdag?

Ook de Amstelveense vleermuizen verblijven graag overdag in de holtes van oude bomen, onder dakpannen of in spouwmuren. Die plekjes zijn er alleen steeds minder, door verbouwingen en na-isolatie van spouwmuren.

Vleermuizen wettelijk beschermd

Sommige mensen vinden vleermuizen een beetje eng. Ze zouden in je haren vliegen of allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar. Vleermuizen zijn sinds 1973 bij wet beschermd. Ze mogen niet gevangen of gedood worden. Het is verboden ze levend of dood te bewaren of te verhandelen. Ze mogen niet verontrust of verstoord worden. Ook de verblijfplaatsen mogen niet beschadigd of aangetast worden. Mocht dit onvermijdelijk zijn, dan mag dit onder voorwaarden toch gebeuren. Het ophangen van vleermuiskasten is dan een mogelijke compensatie-maatrege

Vleermuis gevonden?

Wanneer je een vleermuis dood of gewond op de grond aantreft kun je contact opnemen met de vleermuiswerkgroep via 06-20396438  of dierenambulance De Ronde Venen via 06-533 155 57. De vleermuiswerkgroep is nu twee jaar bezig met het bestuderen van de Amstelveense soorten en heeft een begin gemaakt met het doen van waarnemingen. Deze vinden plaats in de avonduren en/of ’s ochtends vroeg, te voet, per fiets of per auto. Met behulp van een vleermuis-detector zijn de vleermuizen goed te horen. Ook is het mogelijk om aan de hand van  de geluidskenmerken de betreffende soort vast te stellen. 

Actief meehelpen?

Als je interesse in deze kwetsbare dieren is gewekt  en je meer wilt weten en/of actief mee wilt zoeken neem dan contact op met de Vleermuiswerkgroep, je bent van harte welkom. E-mail : jangde@xs4all.nl of telefoon 06-20396438