Verslag Amstelveen Schoon 2016

De komende jaren is er meer geld beschikbaar om iets tegen zwerfafval te doen. Sinds 2014 krijgen we jaarlijks een extra uitkering, in verband met de raamovereenkomst Verpakking 2013-2022, om een impuls te kunnen geven aan de gemeentelijke aanpak van zwerfafval. Hierdoor kan de gemeente maatregelen nemen, waardoor minder zwerfafval ontstaat. Nou doen we daar vanuit de gemeente natuurlijk al veel aan. Ten slotte wordt Amstelveen op niveau B+ gehandhaafd, maar sinds 2014 kunnen we dus ook nog wat meer doen.

Omdat een goed oud gezegde is; ‘jong geleerd is oud gedaan’, richten we ons onder andere op het basisonderwijs en de Buitenschoolse Opvang (BSO). In verschillende educatieve projecten komt zwerfafval aan bod. Via theater in de klas, wedstrijden over wie het beste idee heeft om het tegen te gaan, maar ook door het afsluiten van convenanten met scholen, waarbij de kinderen zelf de straat op gaan om gewoon eens te kijken wat er ligt (en het meteen op te ruimen). De lessen zijn er vooral op gericht om te informeren over hoe zwerfafval ontstaat en waarom het eigenlijk een probleem is. Het is niet alleen vies en het kost veel geld om het op te ruimen, maar het is ook slecht voor het milieu, hier en verder weg, zoals de plastic soep in de oceanen. We willen ze vooral laten nadenken over wat ze zelf kunnen doen om het te voorkomen. Over het algemeen levert dat bijzonder leuke activiteiten en ideeën van kinderen op.

Het voortgezet onderwijs is iets lastiger om te bereiken, maar ook daar werken we via dezelfde methode. Afgelopen jaar hebben we o.a. leerlingen van het Technasium van Keizer Karel College gevraagd mee te denken over hoe we zwerfafval van vooral de rokende ouderejaars in de schoolomgeving aan kunnen pakken, zonder de parkeerdruk in het Oude Dorp te verhogen. Best een ingewikkeld vraagstuk. Aan het einde van het jaar zijn we ook nog uitgebreid aan de slag gegaan met het Amstelveen College, waar 11 klassen 4 dagen aan de slag zijn gegaan met een business plan om ook zelf weer met een oplossing te komen voor zwerfafval en circulaire energie. Deze actie werd geëindigd met een opruimactie in de buurt.

Educatie is een prachtig middel om te werken aan het voorkomen van zwerfafval, maar de subsidie wordt ook gebruikt voor praktische oplossingen. Zo worden er extra opruimacties gehouden door de AMgroep, ondersteunen we de ZAPpers (ZwerfAfvalPrikkers), organiseren we opruimacties tijdens de landelijk opruimdagen, zijn de prullenbakken in Aalsmeer vervangen en zijn we aan de slag gegaan met een campagne rondom Eijkenstein om bijplaatsen bij ondergrondse containers aan te pakken.

Ideeen zijn overigens nog steeds van harte welkom!


Resultaten Amstelveen Schoon 2016


Organisatie Opschoondagen Amstelveen

Dit jaar zijn weer  in opdracht van de gemeente Amstelveen de opschoondagen geïnitieerd en georganiseerd. De organisatie is in handen van Anne Marie van Leent.  De faciliterende rol van de gemeente, de intermediaire rol van Anne Marie van Leent en de actieve rol van een groep betrokken inwoners van Amstelveen hebben geleid tot een vruchtbare samenwerking om de zwerfafvalproblematiek in Amstelveen aan te pakken. Verspreidt over het jaar zijn in Amstelveen in totaal twee opschoondagen georganiseerd. De data zijn gekozen op basis van reeds bestaande en passende (inter)nationale evenementen. ‘Nationale Opschoondag’, en de ‘Keep It Clean Day’.  De ontmoeting vooraf, de gezamenlijke lunch en de nazit zorgden bij de deelnemers voor een extra sociale dimensie.

Op dinsdag 22 maart is daarnaast ook Wereldwaterdag in de gemeente Amstelveen uitgevoerd. In een estafette ging stichting Aquarius  de berm en de oever van o.a. de Amstel vrij maken van zwerfafval. In Nes aan de Amstel heeft basisschool De Zwaluw deze dag geholpen om zwerfafval op te ruimen.

Convenanten met het Basis Onderwijs

Ook dit jaar is een aantal overeenkomsten zwerfafval getekend met scholen. Ondertussen doen al 6 scholen in Amstelveen mee met deze actie, zoals SBO de Schakel, de School of understanding, OBS Michiel de Ruyter, SBO Wending en de Brede School Roelof Venema. Eén van de afspraken is, dat scholieren maandelijks of zelfs elke twee weken zwerfafval verwijderen uit de directe omgeving van de school. Doel van de overeenkomst is dat scholieren bewust omgaan met de kwaliteit van hun directe schoolomgeving en wat zij daar aan kunnen bijdragen. Ze leren dat ze elkaar kunnen aanspreken als anderen afval op straat gooien. De gemeente levert afvalknijpers, handschoenen en veiligheidshesjes en de school krijgt een stimuleringsbijdrage voor het schoonmaken van de omgeving. Een echte win-win situatie.

Project Zwerfafval

Elk jaar hebben scholen ook de mogelijk om mee te doen aan ons zwerfafval project. In het voorjaar van 2016 hebben vier basisscholen meegedaan met in totaal 11 klassen aan het project zwerfafval. De kinderen hebben de buurt rondom de school schoongemaakt. De materialen en de organisatie zijn verzorgd door NME Amstelveen. Als ondersteuning van het project hebben de scholen ook lesmateriaal ontvangen, zodat de kinderen zich meer bewust zijn geworden van het thema zwerfafval.

Milieubende

Dit jaar was het de 5de keer dat de Milieubende wedstrijd plaats vond in de gemeente Amstelveen. De Milieubende is een theatervoorstelling waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 aan het denken worden gezet over het probleem rondom zwerfafval en wat ze daar aan zouden kunnen doen. Het leuke is dat de leerlingen verdeeld worden in 3 verschillende categorieen. De dromers, de denkers en de doeners. Elke succesvolle campagne heeft alle drie nodig. Zo krijgt elke leerling ruimte om vanuit zijn eigen kracht mee te werken. En dat werkt. De inzending van groep 7 van basisschool De Cirkel is op de eerste plaats geëindigd van de jaarlijkse Milieubende-wedstrijd. De plannen van deze klas zijn volgens de jury ‘helemaal van deze tijd en goed doordacht’. Zoals het idee om drones met een soort zuigsysteem in te zetten om zwerfafval op te sporen en op te ruimen. De leerlingen maakten ook een toneelstuk om kleuters zelf voor te lichten over het belang van een schone stad zonder zwerfafval.

De eerste prijs is een ludieke actie en bestaat uit het maken van een flashmob samen met een professional. Wethouder Peter Bot (Natuur- en Milieueducatie) reikte de prijs vrijdag 11 november uit in de raadszaal van het raadhuis.

Groep 7A van Brede School Rembrandt won de tweede prijs met hun plan om op vrijdag tijdens de markt het Stadshart afvalvrij te houden en tegelijkertijd bedankjes uit te delen aan mensen die op de fiets komen in plaats van met de auto. Zij bedachten ook om oude t-shirts op een creatieve manier her te gebruiken en niet meteen weg te gooien. De leerlingen wonnen de tweede prijs en gaan samen met Het Mobiele Naaiatelier oude kledingstukken pimpen met als thema zwerfafval.

De derde prijs gaat naar groep 8 van Kindercampus King voor hun innovatieve en creatieve ideeën, zoals een bijzondere CO2-filter op de uitlaat van een auto en een optocht, waarbij kinderen verkleed in kostuums gemaakt van afval op een leuke manier aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem. Deze klas krijgt als prijs vijf creatieve workshops over (zwerf)afval in de klas, waarin proefjes worden gedaan en dingen geknutseld. Hierbij hoort ook een opruimactie van de klas in de buurt van school.

BSO

Speciaal voor het BSO is er een aanbod ontwikkeld waarbij de kinderen aan de slag gaan in een aantal prikkelende workshops met afval. Op deze manier leren ze afval op een andere manier waarderen. Het afval wordt een nieuwe grondstof voor een nieuw voorwerp. De activiteit bestaat uit vijf workshops over bijvoorbeeld plastic flesjes, papier recycelen, wat je nog kan maken van een tetra pak en wat doe je eigenlijk met een lege batterij. De workshops en de opruimactie worden door een gastdocent begeleidt in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van de BSO. 


Voortgezet onderwijs


Zwerfafval opdracht Keizer Karel College

Vrijdag 25 november presenteerden de leerlingen van klas 1t1 en 1t2 hun advies, voor het afvalprobleem en pauzeerplek van de jongeren voor het schoolplein van het KKC, in de raadzaal van het gemeentehuis van Amstelveen. In de 6 weken voorafgaand zijn deze twee eerste klas leerlingen van het KKC zdruk bezig geweest met het ontwerpen van een oplossing voor de rokende-zwerfafval veroorzakende-hangende jongeren op de parkeerplaats bij het KKC. De plannen waren weer overweldigend, van ‘bar-achtige’ hangplek tot complete pasjessytemen waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk worden voor het opruimen van hun zwerfafval ( en het rookgedrag) passeerden de revue. De beste ideeën nemen we komend jaar mee in een uitvoeringsplan om ook daadwerkelijk een plek te creëren voor de jongeren. Daarmee hopen we de parkeerplaats weer beschikbaar te maken voor het oude dorp en meteen te zorgen dat er minder zwerfafval ontstaat.

Waste Away Challenge Amstelveen College

Vrijdag 2 december presenteerden ruim 300 leerlingen, van het Amstelveen College hun ondernemingsplannen om in hun eigen toekomst minder afval te produceren en zwerfafval te voorkomen. De hele week zijn de elf klassen in 72 groepen bezig geweest met het uitdenken en uitwerken van hun plannen. Uiteindelijk koos de jury de drie beste groepen als winnaars. De gemeente heeft een speciaal lesprogramma op het Amstelveen College laten uitvoeren: de Waste Away Challenge. Het lesprogramma gaat uit van het principe dat afval weer een nieuwe grondstof kan zijn. Leerlingen gaan op een ondernemende manier zelf aan oplossingen werken. Geïnspireerd en gecoacht door ondernemers, bouwen de scholieren aan een business case en brengen deze tot uitvoering. En op het Amstelveen College was dat meteen met elf klassen. Het resultaat was overweldigend, er werden  filmpjes, prototypes en campagnes gepresenteerd en het was dan ook een lastige taak voor de jury om de beste drie groepen te kunnen kiezen.

De jury koos voor:

AfvalGo – Wel eens gehoord van PokemonGo? Met deze app ga je op zoek naar zwerfafval, als je het weggooit kan je punten verdienen. Op deze manier maken deze leerlingen zwerfafval opruimen leuker. Leerlingen zijn aan het gamen en helpen meteen de wereld een handje.

De Chweg – Plastic in huis verzamelen neemt veel ruimte in. Met de Chweg verwerk je al het plastic meteen tot korrels zodat het veel minder ruimte inneemt. De jury was vooral onder de indruk van het feit dat deze leerlingen een heel praktisch probleem op deze manier oplossen.

De WasteMachine – Een bijzondere ‘prullenbak’ met een beloningssysteem die bijvoorbeeld bij supermarkten zou kunnen staan. Het bijzondere aan deze prullenbak is dat alles meteen gescheiden ingeleverd kan worden. 

Deze drie groepen krijgen alle drie een ‘starters’- bedrag aangeboden van €250,- om te kijken of ze hun ideeën verder kunnen uitwikkelen en krijgen ze daarbij ook hulp van de jury aangeboden.

Borden tegen bijplaatsingen

De gemeente wil het illegaal dumpen van grof afval bij ondergrondse containers, voor veel inwoners een grote ergernis, een halt toeroepen. Op 15 april startte daarom een proefcampagne in Westwijk, waarbij borden worden geplaatst in de buurt Eyckenstein.

Foto AmstelveenHet komt regelmatig voor dat grof huishoudelijk afval of vuilniszakken met restafval naast de container worden gezet. Huishoudelijk restafval of grof huishoudelijk afval naast containers is bewoners en gemeente een doorn in het oog, daarnaast veroorzaakt het ook weer zwerfafval. Het plaatsen van de borden hielp in de eerste instantie zeker; een afname van 33%. De proef is daardoor doorgezet om te kijken of het ook effect heeft op langere termijn.

Opschoonronde

Om vanuit een nul-situatie te kunnen werken is in het voorjaar een opschoonronde uitgevoerd door de AM-groep, de sociale werkvoorziening in Amstelland-Meerlanden.

Monitoring

Om de schoonheidsgraad van Amstelveen langjarig te monitoren werkt Amstelveen met een beeldkwaliteitsmeting (CROW). Maandelijks wordt gemeten hoe schoon verschillende meetpunten zijn. Teamleiders van de wijken en aannemers worden op de hoogte gesteld van de resultaten en indien nodig hierop aangesproken. Voor verschillende gebieden zijn door de gemeenteraad verschillende normen vastgesteld. Op deze manier zijn we op de hoogte van de hot-spots en kunnen daar ook nieuwe plannen voor ontwikkelen.