Duurzaam leven in de regio

Bewust Amstelland

Bewust Amstelland is het platform van ondernemers met de ambitie om in Amstelland duurzamer, plezieriger, bewuster en gezonder (samen) leven mogelijk te maken. Het brede en gevarieerde aanbod van de professionals, die bij Bewust Amstelland zijn aangesloten, biedt daarvoor vele mogelijkheden. Naast het vaste aanbod worden zeer regelmatig evenementen, lezingen, workshops, trainingen e.d. georganiseerd. Als je je abonneert op de agenda van Bewust Amstelland word je via je mail automatisch op de hoogte gehouden van de vele activiteiten.


Afvalscheiding

Wat mag in welke afvalbak? Afvalscheiding is populair, veel mensen scheiden glas, papier en gft. Mogen kattenbakkorrels en lucifers in de groenbak? En waarom mag kristal niet in de glasbak? Milieu Centraal zet het op een rij. Videobanden en chipszakken mogen bijvoorbeeld bij het restafval. Door afval te scheiden blijft er minder gewoon huisvuil (of restafval) over. Dat scheelt milieubelasting, want afvalverwerking kost energie en zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen. Lees meer over welk afval in welke bak moet.


Beter in het Groen

Groen vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en ontmoeten, biedt zingeving en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jong tot oud. Vind aanbod en voorzieningen bij jou in de buurt.


Duurzaamheid in Haarlemmermeer

Energie en geld besparen? Meewerken aan een duurzame en leefbare omgeving? Genieten van de natuur? NMCX helpt je er graag bij. NMCX houdt zich bezig met natuur en milieu, maar ook met energiebesparing en -opwekking, afval, water en duurzaam consumeren. NMCX organiseert en allerlei duurzaamheidsactiviteiten voor en met bewoners (met energiebesparingsacties, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en allerlei leuke en leerzame activiteiten), op scholen (met lessen op locatie, lespakketten en projecten over bijvoorbeeld duurzaamheid en energie) en met bedrijven (met energiebesparingsacties en allerlei vormen van samenwerking rond duurzaamheid).


Energieke Scholen Collectief Uithoorn

De schoolbesturen van de 10 basisscholen in Uithoorn hebben de wens uitgesproken de schoolgebouwen te verduurzamen en daarmee de energierekening te verlagen, het binnenklimaat te verbeteren en de uitstoot van CO2 te beperken. De gemeente Uithoorn, Stadsregio Amsterdam en het  provinciale Servicepunt Duurzame Energie starten een samenwerking met de schoolbesturen deze verduurzaming in gang te zetten. Deze samenwerking noemen we het Energieke Scholen Collectief. Bij 8 scholen zijn energiescans uitgevoerd. Uiteindelijk hebben de schoolbesturen besloten toch individueel met de uitvoering van de maatregelen verder te gaan. Eind 2015 worden de eerste zonnepanelen geplaatst.


GebiedsESCO Uithoorn

“De Gemeente Uithoorn moet in 2024 klimaatneutraal zijn. De gemeente kan dat niet alleen. De GebiedsESCo biedt een doelmatige aanpak om de bedrijven te motiveren met energiebesparing aan de slag te gaan. Deze aanpak gaat verder dan alleen energiescans, maar voert de maatregelen ook daadwerkelijk uit voor de bedrijven. Ondernemers worden ontzorgd. Dat verduurzaming budgetneutraal mogelijk is, maakt dat bedrijven graag deelnemen.


Maexchange

De MAEXchange is een instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. Bekijk op de pagina initiatieven in de regio.


Repaircafe Amstelveen

Elke eerste zaterdag van de maand, van 11.00 tot 14.00 uur. Meer informatie


Subsidie zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels

Inwoners en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken, kunnen vanaf dit jaar bij het rijk subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het rijk stelt hiervoor dit jaar 70 miljoen euro beschikbaar.