Dieren en planten in de regio

De regio Amstelland-Meerlanden is bijzonder rijk aan flora (planten) en fauna (dieren).


Dieren en planten in Amstelveen

Amstelveen is een groene gemeente. Dat is prettig voor de bewoners en voor dieren en planten. Sommige dieren- en plantensoorten komen overal in de regio voor. Omdat de Amstelveense wijken, inclusief buitengebied en Amsterdamse Bos, duidelijk van elkaar verschillen komen sommige planten en dieren echter alleen of voornamelijk in een bepaalde wijk voor.  Per weergegeven soort is er een link gemaakt naar een pagina met foto en aanvullende informatie. Om de planten en dieren te beschermen tegen ongewenste aandacht zijn de exacte groei- of  leefplaatsen niet aangegeven. Natuurlijk leven er veel meer soorten dan op de site weergegeven in jouw wijk. Regelmatig wordt opnieuw onderzoek gedaan naar het voorkomen van de soorten en worden de gegevens op deze site geactualiseerd.


Dieren en planten in Haarlemmermeer

NMCX Centrum voor Duurzaamheid organiseert projecten ter behoud van de natuur en het stimuleren van biodiversiteit. In Haarlemmermeer komen veel bijzondere wilde plant- en diersoorten voor. Dit komt door de variatie aan grondsoorten, waterkwaliteit en beheer. Samen met andere  organisaties in de gemeente werkt NMCX samen in platform Groen Haarlemmermeer. En met de IVN Zuid-Kennemerland, werkgroep Haarlemmermeer organiseert NMCX regelmatig groene activiteiten voor bewoners. NMCX biedt verschillende manieren om de natuur te ontdekken in Haarlemmermeer.


Nestkasten in Amstelveen

Amstelveen beschikt over kaarten waarop precies te zien is waar de nestkasten zich bevinden en of er daadwerkelijk ook vogels in gebroed hebben en in welk jaar. Zo kan je precies volgen of dat nestkastje bij jou in de buurt eigenlijk wel gebruikt wordt. Bekijk de kaart.


Gierzwaluwen in Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil graag weten waar gierzwaluwen in Amstelveen broeden. Zie je een nest of zie je gierzwaluwen ‘aanhaken’ dan kun je dit melden. Op deze pagina is ook veel informatie over gierzwaluwen te vinden.


Kansen voor biodiversiteit in de stad

Er is meer aandacht nodig voor de wereldwijde achteruitgang van plant- en diersoorten, die gevolgen heeft voor de leefbaarheid van onze aarde. Ook in de stad. De website ‘Kansen voor biodiversiteit in de stad’ informeert stedelijke partijen zoals burgers, bedrijfsleven en overheden over biodiversiteit in de stad.


Natuurwaardenkaart Aalsmeer

In 2012 is de Natuurwaardenkaart Aalsmeer door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Op de natuurwaardenkaart is in één oogopslag te zien welke gebieden een hoge of lage natuurwaarde hebben en waar (beschermde) dieren en planten leven. De natuurwaardenkaart is belangrijk bij het ontwikkelen van het natuurbeleidsplan. Maar de kaart is meer dan dat. Zo kunnen ontwikkelaars van bouwprojecten met behulp van een natuurwaardenkaart veel makkelijker rekening houden met de natuur. Ook is de kaart interessant voor natuurliefhebbers die graag willen weten waar welke dieren of planten voorkomen in Aalsmeer. Bij onderhoud van terreinen kan gericht rekening worden gehouden met de leefwijze van dieren en planten.


ijsvogel

IJsvogels in Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil graag weten waar binnen de gemeente ijsvogels leven. Door inzicht te hebben in het leefgebied van ijsvogels kunnen er eventueel beschermingsmaatregelen genomen worden. Heb je een ijsvogel gezien? Geef dit dan door via www.nmedichtbij.nl/ijsvogel In 2015 zijn er in de regio 51 nesten van ijsvogels geteld! In 2014 waren dit er 40 en in 2013 22 paar.


Vleermuizen in Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil graag weten waar vleermuizen voorkomen. Door inzicht te hebben kunnen vleermuizen beter beschermd worden. Heb je een vleermuis gezien? Geef dit dan door via www.nmedichtbij.nl/vleermuis