Boerderijeducatie

Kinderen zijn met hart, hoofd en handen actief. Het contact met de dieren is voor veel kinderen een openbaring. Spannend is het aanraken van bijvoorbeeld een grote koe, kalf, geit, kip of paard. Het zien eten en verzorgen van de dieren is bijzonder.

Bij de boerderijles worden alle aspecten van de boerderij bekeken en besproken; het leven, de verzorging en de productie van de dieren. Na een rondleiding waarbij veel verteld wordt en waar echt alles gevraagd en beantwoord zal worden gaan de kinderen zelf aan de gang. Zij krijgen opdrachten om zelf te onderzoeken en te beantwoorden. Kortom: het dagelijkse leven op de boerderij waar de basis ligt van ons voedsel wordt goed bekeken en besproken. Ons eten komt tenslotte niet zomaar uit de lucht vallen en zo bij de supermarkt terecht.

Onder de rook van Amsterdam zijn een aantal boerderijen die basisschoolkinderen willen laten kennismaken met het leven en werken op de boerderij. Alle bedrijven die meedoen zijn getraind en gecertificeerd. Onder begeleiding van de boer of boerin wordt een 2 uur durend bezoek aangeboden. Het programma wordt aangeboden voor de groepen 6 en 7 voor de basisscholen van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. De maanden maart tot en met juni zijn daar het meest geschikt voor. De reserveringskosten zijn 30 euro per groep. Hiervoor ontvangt de school aan het eind van het schooljaar een rekening van de gemeente Amstelveen.

Amstelveense scholen zijn welkom op Melkveehouderij Jonge Linde. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

•Zien hoe de koeien gemolken worden met de melkrobot.
•Koe met de hand melken.
•Koe knuffelen en in contact komen met pasgeboren kalfjes.
•Uitleg over het traject van kalf tot koe.
•Veetellen en veevoeren binnen of buiten.
•Weilandverkenning, vogelnesten zoeken.
•Uitleg cyclus van mest tot melk.

Meer informatie: www.melkveehouderij-jongelinde.nl Telefoon: 06-23936036 vragen naar Bianca Franzen.