Aalsmeer schoon informatie

Aalsmeer Schoon doen we samen

Zwerfafval is een doorn in het oog van inwoners en het bestuur van Aalsmeer. Omdat we een waterrijke gemeente zijn is ook zwerfafval, waaronder plastic tassen, in het water vervelend en slecht voor mens en dier. Het kan de bodem vervuilen, dieren eten het op of raken er in verstrikt. Zwerfafval bevat trouwens grondstoffen die we prima kunnen hergebruiken. Sinds 2014 krijgt de gemeente Aalsmeer jaarlijks subsidie uit de raamovereenkomst Verpakking 2013-2022. Hierdoor kunnen we extra maatregelen nemen, waardoor minder zwerfafval ontstaat. We hebben bijvoorbeeld een extra impuls gegeven aan de herkenbaarheid van afvalbakken in de winkelcentra en bij het Surfeiland. De inhoud van de afvalbak is 50% groter dan de huidige afvalbakken. Maar niet alleen de gemeente werkt hieraan. Steeds meer mensen, ook leerlingen uit het basisonderwijs, zijn bezig met zwerfafval in hun eigen omgeving.

Digitale kaart Aalsmeer

Wij constateren ook dat het aantal mensen, dat zelf een bijdrage wil leveren aan een schoner en opgeruimder Aalsmeer, toeneemt. Aalsmeer wil de opruimers van zwerfafval zichtbaar maken door op de digitale kaart van Aalsmeer (inclusief Kudelstaart) door een ‘grijpertje’ te plaatsen op de omgeving die regelmatig (dagelijks, wekelijks of maandelijks) schoongemaakt wordt. Op deze manier wordt voor de opruimers inzichtelijk welke gebieden regelmatig worden opgeruimd en welke gebieden (nog) niet. Klik voor de kaart hier. De kaart wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Verzamel je zelf ook regelmatig zwerfafval in jouw omgeving? En wil je dit bekend maken op de kaart? Geef je dan op via het formulier.

2017

5 klassen meegedaan aan de Milieubende

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 september van dit jaar bood de gemeente Aalsmeer aan vijf basisschoolklassen de voorstelling en workshop ‘Hoe word ik een Milieuheld?’ aan van de Stichting Milieubende. De Milieubende is interactief theater en educatieve workshop in één en zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan kom mee te denken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek.

Groep 7 van De Graankorrel en groep 8A en 8B van de Jozefschool zijn door een deskundige jury genomineerd voor de titel ‘Milieuheld’. Woensdagochtend 15 november streden zij in de Raadskelder van het gemeentehuis om de 1e, 2e en 3e plaats op het Milieuhelden-podium. Wethouder Ad Verburg en Paul Hulsbosch van Meerlanden, reiken dan onder toeziend oog van de juryleden en de acteurs van de Milieubende, de prijzen uit.

Op de eerste plaats is groep 8a van de Jozefschool geëindigd. Tweede werd de Graankorrel en derde groep 8b van de Jozefschool.

Milieuhelden: Groep 7 van de Graankorrel ontwerpen eigen borden

Donderdag 6 juli 2017 was het dan zover. De milieuhelden van groep 7 van de Graankorrel mochten hun zelf ontworpen magneetborden over zwerfafval op de auto’s van Meerlanden bevestigen. De komende maand rijden er diverse wijkteams, een servicewagen en een bakkenwagen met de borden van de Graankorrel rond. De Graankorrel had deze prijs gewonnen met de workshop: ‘Hoe word ik een milieuheld?’

Om leerlingen al jong met duurzaamheid bekend te maken biedt de afdeling Natuur- en Milieu-Educatie (NME) van de gemeente al enkele jaren aan alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart de voorstelling en workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ aan. Deze workshop wordt gegeven door de Stichting Milieubende. De Milieubende zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan tot nadenken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek. Groep 7 van de Graankorrel had dit jaar gewonnen. Als prijs kregen de leerlingen van de Graankorrel een begeleide workshop om in groepjes een ontwerp en een slogan maken. Deze ontwerpen zijn op magneetborden gedrukt en mogen nu een maand lang op diverse wagens van Meerlanden hangen.

Wethouder Jop Kluis: ‘Het is mooi om te zien dat de leerlingen al jong bezig zijn met duurzaamheid. De leerlingen van groep 7 van de Graankorrel waren als eerste geëindigd bij de workshop. In het juryrapport stond dat het door de leerlingen gemaakte Milieuheldenboek vol stond met allerlei goede ideeën, die helder uitgewerkt waren en helemaal van deze tijd. Door kinderen nu al op een creatieve manier na te laten denken over het milieu maken we straks met elkaar de wereld duurzamer.’

Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart

Op 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats. Een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. In allerlei gemeenten organiseerden mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te maken. In onze gemeente waren er schoonmaakacties in Aalsmeer Oost en bij het winkelcentrum. Vrijwilligers trokken, voorzien van handschoenen, grijpers en vuilniszakken, de wijk in om zwerfafval van de straat en uit de bosjes te verwijderen. Ook een aantal scholen doet deze weken mee aan de schoonmaakactie.

Jop Kluis, Wethouder duurzaamheid: “Een prachtige vrijwilligersactie die niet alleen de wijk opschoont, maar mensen ook bewust maakt van de hoeveelheid afval zij achterlaten op plekken die daar niet voor bestemd zijn.”

In Oost organiseerde mevrouw Noya de actie. Om 9:30 uur verzamelden de vrijwilligers zich bij de Albert Heijn op het Poldermeesterplein waar zij koffie kregen en mandarijntjes en gevulde koeken ‘voor onderweg’. In de Ophelialaan had restaurant Oh! extra vroeg haar deuren geopend voor de ontvangst van de vrijwilligers. Hier lag de organisatie in handen van Yvette Koehler, beter bekend als Garby Aalsmeer. Vanaf 10:00 uur waaierden de vrijwilligers uit over de Primulastraat, Begoniastraat, Geraniumstraat, 2e J.C. Mensinglaan en Spoorlaan.

In de Julianalaan werd mevrouw Boes in het zonnetje gezet. Zij veegt al ruim 28 jaar wekelijks ‘haar deel’ van de Julianalaan aan. Inmiddels heeft zij al heel wat bezems versleten bij haar inspanningen om Aalsmeer schoon te houden. Daarom kreeg zij van de wethouder vier nieuwe bezems. Mevrouw Boes nam de bezems in ontvangst maar vertelde er direct bij dat zij deze bezems ging doorgeven aan mensen die “blijkbaar nog geen bezem hebben”.

NederlandSchoon heeft als missie ‘Samen een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving.’ Een belangrijk argument daarbij is dat een groot deel van het zwerfafval slechts langzaam of zelfs helemaal niet afbreekt in de natuur.

2016

Convenant met PCBS ‘De Graankorrel’ in Kudelstaart

De gemeente heeft op 1 juni 2016 een convenant gesloten met PCBS ‘De Graankorrel’. De school gaat een (school)jaar lang zwerfafval opruimen in de directe schoolomgeving. Ook wordt in de klas aandacht gegeven aan het voorkomen van zwerfafval. De school ontvangt 500 euro die besteedt gaat worden aan het kopen van fruitbomen voor op het schoolplein. Anders scholen die ook een convenant willen afsluiten kunnen contact opnemen met de gemeente via nme@amstelveen.nl

De Graankorrel

 

 

 

 

Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart

Loop op zaterdag 19 maart naar buiten en ruim, eventueel samen met je buren, het zwerfafval op voor en rondom uw huis, appartementencomplex of bedrijf. Vele handen maken licht werk!

Nieuwe afvalbakken in Aalsmeer

Afvalbak AalsmeerIn het najaar van 2015 zijn de afvalbakken in de winkelcentra vervangen door grotere, herkenbare bakken. De bakken vallen op door hun vormgeving en kleur. De inhoud van de afvalbak is 50% groter dan overige afvalbakken in de gemeente. In eerste instantie willen wij een extra impuls geven aan de herkenbaarheid van afvalbakken in de winkelcentra, bij het surfeiland Vrouwentroost en overige veel bezochte plaatsen. Dit zijn representatieve plaatsen waar je kan laten zien dat de gemeente een actieve rol neemt in het voorkomen van zwerfafval. Deze bakken zijn geplaatst met het doel dat er minder zwerfafval ontstaat en de omgeving efficiënter schoon blijft. Eind 2016 zijn er circa 70 afvalbakken vervangen. De bakken zijn voorzien van een sticker waarin bewoners wordt gevraagd mee te helpen Aalsmeer en Kudelstaart schoon te houden. In de rest van de gemeente wordt de standaard blauwe afvalbak toegepast.

Garby Aalsmeer

Garby AalsmeerEen schoon Aalsmeer, dat is de ambitie van Yvette Koehler. En met schoon bedoelt ze vrij van zwerfvuil. Al heel lang ergert zij er zich aan dat mensen maar van alles op straat gooien. En met de komst van haar hond Bobo werd ze nog eens extra met dit rare fenomeen geconfronteerd. Want zoals elke pup, had ook Bobo de neiging om in alles wat hij maar tegen komt eens flink de tanden te zetten. Yvette besloot van de nood een deugd te maken en als Garby Aalsmeer is zij het initiatief gestart om Aalsmeer GarbageFree te maken. Ze neemt nu op haar dagelijkse wandeling met haar leuke viervoeter een tang en een vuilniszak mee en ruimt alles op wat zij aan straatvuil tegenkomt. Ze heeft ook posters laten drukken die ze her en der in de gemeente opplakt en bij voorkeur op plaatsen waar activiteiten georganiseerd worden en veel mensen samen komen. ‘Mensen hebben geen idee wat ze teweeg brengen door van alles maar op straat te gooien’, zegt Yvette. En het is zo simpel om er met elkaar iets aan te doen. Zonnescherm‘Wat je meeneemt, neem je ook weer mee terug’ is het motto van Yvette. Of gooi het in een vuilnisbak. Veel informatie wat zwerfvuil met ons milieu doet is te vinden op haar Facebook pagina Garby-Aalsmeer.