Lekker naar Buiten!-bijdrage Gezonde Kinderopvang aan te vragen vanaf 1 maart!

Kinderopvangprofessionals die zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen de Lekker naar Buiten!-bijdrage van maximaal €550 weer aanvragen. Deze bijdrage kun je gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij. 

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een stimuleringsbijdrage van maximaal €550 (inclusief BTW) aanvragen. Deze stimuleringsbijdrage loopt tot eind 2024. 

Als coach kun je deze bijdrage gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Er zijn verschillende geselecteerde materialen en activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies.  Coaches die de bijdrage eerder hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag nog een keer gebruikmaken van de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! Bij veel animo wordt er wel voorrang gegeven aan coaches die de bijdrage nog niet eerder hebben ontvangen.

Via www.eengezondestart.nl/subsidie heeft de coach Gezonde Kinderopvang na inloggen toegang tot het aanvraagformulier. Coaches kunnen budget aanvragen voor verschillende geselecteerde materialen en activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. 

Aanvragen van de stimuleringsbijdrage in 2023

In 2023 zijn er drie momenten waarop een coach Gezonde Kinderopvang de Lekker naar Buiten!-bijdrage kan aanvragen. Dit zijn: 1 maart, 24 mei en 30 augustus.

Voor wie
kinderopvang