Wat je wilt weten en niet durft te vragen

Het gloednieuwe ganzenbordspel ‘Seks is meer…’ laat kinderen op een laagdrempelige manier praten en nadenken over seksualiteit. Dit educatieve voorlichtingsspel bevat kennis- en meningsvormende vragen. Hierdoor komt op een speelse wijze de dialoog op gang en leren kinderen van elkaar en over zichzelf. Het spel kan tevens gebruikt worden als aanvulling op bestaande lesmethodes. Lees meer