Van bende naar milieuheld!

Wat is precies die plastic soep en welke oplossingen tegen zwerfafval kunnen we bedenken? Leerlingen uit groep 7 van basisschool De Graankorrel zijn echte Milieuhelden! Met hulp van de Milieubende en NME Amstelland- Meerlanden hebben ze oplossingen aangedragen om zwerfafval te verminderen, maar ook nagedacht over hoe je zwerfafval juist kunt gebruiken om iets nieuws mee te maken. Van (deels zelf gevonden) plastic afval hebben ze een lamp gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe je afval kunt inzetten als grondstof!