Heemparken, een Groene Oase in de Randstad

De diversiteit aan planten is groot in de heemparken. Ruwweg 450 soorten zijn er door een beetje botanist of liefhebber wel te vinden in allerlei stadia van ontwikkeling.

Eigenlijk zijn planten best een overzichtelijke groep. Al die planten hebben een ecologische betekenis voor een groep dieren waar we relatief weinig van weten. De insecten. Wereldwijd zijn er ongeveer 1.000.000 insectensoorten beschreven. Volgens de wetenschap zijn die insecten met een naam nog niet de helft van de nog onbeschreven soorten. En al hebben één miljoen insecten een naam dan nog is van de meesten maar weinig bekend over hun leefwijze.

Insecten zijn onderverdeeld in groepen. De meest tot de verbeelding sprekende groep zijn de dagvlinders. In de heemparken zijn door de jaren heen 19 soorten dagvlinders waargenomen. Een bijzondere verschijning is het groentje. Een klein vlindertje met effen groene onderzijde (vleugels dicht) en een bruine bovenzijde. Brem, bosbes, heide en vuilboom zijn de waardplanten, waarvan de rups leeft. Het groentje vliegt in één generatie vanaf eind april tot half juli. De populatie groentjes in de heemparken is uniek in west Nederland.

Van de nachtvlinders zijn 102 soorten bekend. Het bosbesbruintje een kleine spanner, leeft op blauwe bosbes die in de heemparken groeit terwijl die normaal alleen op de zandgronden voorkomt.

Van de libellen zijn 18 soorten waargenomen in de heemparken. Sprinkhanen en krekels 2 soorten waaronder de veenmol. Bijen, wespen en mieren 20 soorten waarvan de ramshoorngalwesp een nieuws onderwerp is geweest in het radioprogramma Vroege Vogels. Vliegen en muggen 18 soorten met de stadsreus, een grote zweefvlieg die zich te goed doet aan de nectar van kruidvlier. Kevers 9 soorten, Wantsen 7 soorten. Overige insecten 1 soort namelijk de Oecetis furva, een soort schietmot uit de familie van Leptoceridae.

Bij elkaar 196 soorten insecten zijn volgens de bron Waarneming.nl gemeld in de heemparken. Stel dat dit 10%  van de soorten zijn die er voorkomen. Van de dagvlinders zullen het er waarschijnlijk niet veel meer zijn. Maar kevers, muggen, vliegen en al die andere groepen vereisen veel specialistische kennis om ze te determineren. Niet onwaarschijnlijk dat er 2000 soorten insecten in de heemparken voorkomen en misschien nog eens ruim 2000 soorten waarvan wij het bestaan nog niet eens kennen.

Wil je nog meer over weten over de verschillende Heemparken in Amstelveen? Bekijk dan deze website. Ook kan je een rondleiding boeken door een van de Heemparken in Amstelveen via deze link.

Tip: Geef je hier op voor de gratis NME-Nieuwsflits.