Amstelveen bestrijdt onkruid met zwembadwater

De gemeente Amstelveen heeft een handige oplossing bedacht voor het overtollig verwarmd water van zwembad De Meerkamp: het blijkt een uiterst effectief onkruidverdelgingsmiddel te zijn.

Gloeiend heet water is een goed middel om onkruid mee te verwijderen, zeker sinds gemeenten sinds 2016 geen gif meer mogen gebruiken bij het aanpakken van ongewenst groen tussen de stoeptegels. Kokend heet water maakt de celstructuur van het gewas kapot waardoor het plantje niet terugkeert.

Elektrische wagens
Amstelveen zet sinds kort het overtollig verwarmd water uit De Meerkamp in om onkruid te verdelgen. Met twee elektrische wagens wordt aan de achterzijde van het zwembad reeds verwarmd restwater getankt. Onderweg wordt het water tot het kookpunt gebracht en kunnen de onkruidsproeiers aan de slag. Dagelijks krijgt het Amstelveense onkruid zo’n achtduizend liter water te verduren. Dat is ook wel nodig want voor het uit de weg ruimen van onkruid moet het vaker worden behandeld met kokend water.

Optima forma
Hoewel het een intensieve manier van onkruidbestrijding is, spreekt wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) van ‘een voorbeeld van duurzaamheid in optima forma’. Een deel van het zwemwater van De Meerkamp wordt dagelijks ververst en verdween voorheen in het riool. Nu wordt het hergebruikt. “We zetten in op onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en op herbruikbare producten,” aldus de wethouder. “Ik hoop dat wij andere gemeenten met ons duurzame voorbeeld inspireren.”

Artikel van 3 juli 2017 in parool.nl

Tip: Geef je hier op voor de gratis NME-Nieuwsflits.